2
minutter lesetid

Månedlig beløpsgrense for mottaker

Erik Kjernlie
Teknisk Leder

Glede-gavekortet har en månedlig beløpsgrense på 1500 kroner. Årsaken til dette er at Glede-gavekortet er et Mastercard-gavekort som er underlagt hvitvaskingsloven.

Når vil beløpsgrensen  oppheves?

Begrensningen vil  oppheves for bedrifter i løpet av sommeren 2024.

Hvordan opplyses mottaker om dette?

Mottaker kan enkelt se hvor mye som er brukt hver kalendermåned i Glede-appen. Vi varsler mottaker på SMS hvis man går over beløpsgrensen.

I Glede-appen kan man se gjenværende beløp

Vi beklager ulempen dette medfører!

Kom i gang med Glede

Gi gavekortet som kan brukes overalt — i butikk og på nett!

Send GledeBook en demo