Gi deg selv og ansatte 5000 kr - skattefritt!

Dette gjelder for alle ansatte, styreleder og styremedlemmer - både for holdingselskap og driftsselskap.

Ofte stilte spørsmål
Hvilke selskap kan gi og hvem kan motta gaver?
Hvilke selskap kan gi og hvem kan motta gaver?

Aksjeselskap, både holdingselskap og driftselskap, kan gi gaver. Disse kan gis til ansatte, styremedlemmer og styreleder. Selskaper kan gi opptil kr. 5.000 i gave skattefritt per kalenderår per person.

Selskapet betaler ikke arbeidsgiveravgift eller feriepenger hvis gaveverdien ikke overstiger kr. 5.000.

Se tabell lenger ned for skattefrie gaver ved spesielle anledninger, som bryllup og jubileum.

Hva skjer hvis gavene i et kalenderår overstiger kr. 5.000 i verdi?
Hva skjer hvis gavene i et kalenderår overstiger kr. 5.000 i verdi?

Hvis beløpet overstiger kr. 5.000 i et kalenderår må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift og mottaker må betale skatt på gaveverdien over 5000 kr.

Jeg eier et holdingselskap. Kan jeg gi skattefri gave til meg selv?
Jeg eier et holdingselskap. Kan jeg gi skattefri gave til meg selv?

Skattefritaket gjelder for ansatte, styremedlemmer og styreleder. Det påvirker ikke om du kan få skattefri gave eller ikke om du er en aksjonær i tillegg til stillingene beskrevet. Du har ikke krav på skattefri gave hvis du bare er aksjonær.

Hvis selskapet kun brukes til å gi gaver til seg selv. Da bortfaller muligheten til å gi skattefrie gaver.

Jeg er styremedlem/styreleder i et aksjeselskap, kan jeg få en skattefri gave?
Jeg er styremedlem/styreleder i et aksjeselskap, kan jeg få en skattefri gave?

Styremedlemmer (inkl. styreleder) kan motta skattefri gave fra hvert selskap de har styreverv i. Dette gjelder også styremedlemmer for selskaper i en konsernstruktur.

Kan jeg få skattefrie gaver i hvert selskap jeg er ansatt eller styremedlem i?
Kan jeg få skattefrie gaver i hvert selskap jeg er ansatt eller styremedlem i?

Ja. Hvert selskap kan gi kr. 5.000 per år til ansatte, styremedlemmer og styreleder.

For eksempel hvis man har er styremedlem i et holdingselskap og har et ansattforhold i et driftsselskap kan du motta skattefrie gaver opptil kr. 5.000 kr i året per selskap. Dermed kan du få totalt 10.000 kr i skattefrie gaver per år.

Jeg er både ansatt og styremedlem i et aksjeselskap, kan jeg da få kr. 10.000?
Jeg er både ansatt og styremedlem i et aksjeselskap, kan jeg da få kr. 10.000?

Nei. Et selskap kan kun gi kr. 5.000 i gave til én person per år. At du har flere roller påvirker ikke dette.

Er de 5000 kr i skattefrie gaver inkludert serviceavgift og mva?
Er de 5000 kr i skattefrie gaver inkludert serviceavgift og mva?

Nei, mottaker mottar 5000 kr i gave ekskludert serviceavgift og mva. Bedriften må bokføre 5000 kr som gave, og resten kostnadsføres på bedriften som serviceavgift og mva.


Kan jeg gi mer enn 5000 kr i skattefria gaver?
Kan jeg gi mer enn 5000 kr i skattefria gaver?

Ja. Hvis du har mottat 5000 kr i julegave, sommer gave etc. kan man fortsatt motta skattefrie gaver gitt at det er en anledning som beskrevet i tabellen under. For eksempel kan man få 5000 kr i skattefri julegave og 4000 kr i skattefri gave fordi man gifter seg.


Hviken lov faller skattefrie gaver under?
Hviken lov faller skattefrie gaver under?

Gavekort er en gave som kan gis til dine ansatte siden det faller inn under Skattelovens § 5-15 om skattefri arbeidsinntekt.


Hvis gavekortet er knyttet til premier ved en konkurranse?
Hvis gavekortet er knyttet til premier ved en konkurranse?

Premien er skattefri for mottaker når beløpet ikke overstiger kr. 10.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden. Dette gjelder konkurranser som er åpne for allmenheten.


Hvordan bokfører jeg et gavekort til en ansatt/styremedlem?
Hvordan bokfører jeg et gavekort til en ansatt/styremedlem?

Gaver til ansatte/styremedlemmer skal bokføres på konto 5900 - Gave til ansatte.

Serviceavgift med mva kan bokføres som en egen linje på konto 7798 - Annen kostnad, fradragsberettiget.


Kan jeg gi gaver til et enkeltmannsforetak?
Kan jeg gi gaver til et enkeltmannsforetak?

Nei. Hvis du driver et ENK, kan du ikke kjøpe skattefri gave til deg selv fra bedriften. Det er rett og slett fordi du og enkeltpersonforetaket rent juridisk er samme “person” og du regnes ikke som ansatt i bedriften. Hvis du har et aksjeselskap har du derimot muligheten til å ansette deg selv i eget selskap, og dermed få gave på lik linje som andre ansatte.


Kan man få MVA fradrag på gavekort?
Kan man få MVA fradrag på gavekort?

Nei, bare MVA fradrag på serviceavgiften. Du kan kjøpe gaver inntil 5000 kroner skattefritt per ansatt/styremedlem, det kan ikke være rene penger og bedriften kan ikke få MVA-fradrag.


Andre relaterte regler

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi og innenfor vanlig prisnivå, f.eks. konfekt eller blomster ved sykdom eller når en ansatt får barn osv., er skattefrie for mottaker. Dette gjelder selv om det mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrense i samme år. For 2022 er det skattefrie beløpet 281 kroner.

Anledninger for skattefrie gaver

Du kan gi 5000 kr hvert år i skattefrie gaver, i tillegg kan du gi skattefri gaver ved disse anledningene.

Anledning
Maksbeløp

Arbeidstaker går av med pensjon

4000,-

Arbeidstaker slutter etter minst 10 år i bedriften

4000,-

Arbeidstaker gifter seg

4000,-

Arbeidstaker fyller 50, 60, 70 eller 80 år

4000,-

Virksomheten har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

4000,-

Virksomheten har bestått i 25/75/125 osv. år

4000,-

Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert 10. år

4000,-