22. Juni 2023
3
minutter lesetid

Effekten av gaver på ansattes tilfredshet og produktivitet

Oliver Os
Leder for vekst i Glede

Mange bedrifter har innarbeidede rutiner for når de skal gi gaver til ansatte, enten det er i forbindelse med jubileer, bursdager, bryllup, påske, sommer eller jul. Det gis ofte faste summer på satte tidspunkter, og det skal være likt for alle ansatte.

Men hvorfor er det egentlig lurt å gi disse gavene? Hvilke positive effekter har det, og hva får man igjen for det som selskap?

I denne artikkelen ser vi på hva flere studier sier om de oppsiktsvekkende effektene av å gi gaver til ansatte, og hvorfor ditt selskap bør gjøre det.

Det sosiale genet

Et av våre sterkeste behov som mennesker er å føle nærhet og tilknytning til andre. Det er en del av vårt overlevelsesinstinkt - urmennesker som havnet utenfor flokken hadde meget dårlige odds for å overleve og videreføre genene sine.

Dette biologiske behovet tar vi i aller høyeste grad med oss på arbeidsplassen. Dersom du ønsker fornøyde og trofaste ansatte er det viktig å anerkjenne dem, og sørge for at de føler seg som en del av flokken.

Dette er kjernen i hvorfor du bør gi gaver til dine ansatte. Gaver legger ekstra trykk inn en hyggelig anerkjennelse. De fremhever og forsterker det viktige budskapet til hver enkelt ansatt om at de er verdifulle for selskapet, og at innsatsen de legger ned blir verdsatt.

Forskningen taler for seg

Det har blitt gjennomført en rekke studier på effekten av gaver til ansatte. Det er verdt å nevne at enkelte av studiene er gjennomført av eller i samarbeid med bedrifter som selger gavetjenester, og at antallet uavhengige forskningsartikler på temaet er begrenset. Til tross for det er resultatene såpass entydige at man med stor sikkerhet kan trekke flere konklusjoner fra studiene.

Lykkeligere ansatte

Flere studier viser en direkte korrelasjon mellom hvor mye ansatte blir anerkjent, og hvor lykkelige de er på jobb. Dette har en enorm betydning for ansattes produktivitet og bedriftens resultater. En studie viser at lykkelige ansatte er 12% mer produktive, mens en annen viser at selskaper med lykkelige ansatte presterer 20% bedre enn konkurrentene. Kort oppsummert, hvis du ønsker at selskapet ditt skal lykkes bør det være en topp prioritet å ha lykkelige ansatte.

Kilde: The incredible effect of recognition on employee happiness

Mer trofaste ansatte

I studie fra Swarovski Corporate kom det frem at 80% av ansatte mener at gaver fra selskapet bygger lojalitet, og øker sannsynligheten for at den ansatte blir lengre i selskapet. Høy turnover har en rekke negative konsekvenser. Det skader kultur, engasjement og produktivitet, i tillegg til at det har en høy direkte kostnad.

Studier viser at de samlede kostnadene av at en kunnskapsarbeider bytter arbeidstaker kan være opptil 2 ganger årslønnen til den ansatte. Når remote work stadig blir vanligere, og arbeidstakere mindre trofaste, blir det viktigere å jobbe for å motvirke trenden. Selskaper som klarer å beholde sine ansatte lengre står betydelig sterkere i fremtiden. 

Kilde: Employee Retention Now a Big Issue: Why the Tide has Turned

Mer hardtarbeidende ansatte

En studie fra Hubspot viser at 69% av ansatte sier de ville jobbet hardere dersom de ble verdsatt i større grad. Skryt gjør ansatte mer villige til å blø for drakta. Dermed kan gaver nedbetale seg selv som følge av den ekstra innsatsen som ansatte legger ned. Dale Carnegie sa det godt:

People work for money, but go the extra mile for recognition, praise and rewards

Så - er du i tvil om du skal gi sommergaver til dine ansatte? Fordelene med å gi gaver vil ofte gjøre opp for kostnadene forbundet med arbeid og innkjøp, og vel så det. I tillegg får du en haug med positive effekter som er vanskelig å måle direkte på bunnlinjen, som å sende dine ansatte ut i ferien med et smil om munnen.

Husk, den største gleden her i livet er å Glede andre 😉

Gi sommergaver med Glede

Kom i gang med Glede

Gi gavekortet som kan brukes overalt — i butikk og på nett!

Send GledeBook en demo